Department of Visual Communication Design, Asia University

                                   Honors & Awards

 

 

Visitor No.:  Counter

Webmaster: Wang, Y. F.

Last Update: 16/08/24

 

 

   

No.

Date

Award/Honor Title

Participating Member(s)

Work Done

Note

1

2017.10

2017 Red Dot Award

-Best of the best

Wu,Cheng-Yu Huang,Sheng-Syuan

Red Dot in German

International

2

2017.10

2017 Red Dot Award

-Best of the best

Huang,Tz-Yan

Jang,Ya-Chian Su,Shiau-Yun

Jiang,Ya-Ching

Red Dot in German

International

3

2017.10

2017 Red Dot Award

Wang,Tai-Ji

Red Dot in German

International

4

2017.10

2017 Red Dot Award

Jeng,Yi-Jiun

Red Dot in German

International

5

2017.10

2017 Red Dot Award

Liou,Ching-Wei

Red Dot in German

International

6

2017.10

2017 Red Dot Award

Lin,Tz-Shiang

Yang,Tz-Shiuan

Liu,Jia-Hua Shiau,KaiLuen

Chen,Bo-An

Red Dot in German

International

7

2017.10

2017 Red Dot Award

Yang,Shiuan-Yu Chen,Shiuan-Rung Jang,Chiau-Yu

Lin,Wen-Jung

Chen,Tz-Jen

Hu,Ke-Chiang

Red Dot in German

International

8

2017.10

2017 Red Dot Award

Ye,Jung-Yi

Red Dot in German

International

9

2017.10

2017 Red Dot Award

Liou,Ching-Wei

Red Dot in German

International

10

2017.10

2017 Red Dot Award

Huang,Ya-Ting Huang,Yu-Shiuan Tzou,Tsai-Shian Yang,Li-Yin

Chen,Sz-Rung

Red Dot in German

International

11

2017.10

2017 Red Dot Award

Yang,Shiuan-Yu Jang,Chiau-Yu Chen,Tz-Jen

Hu,Ke-Chiang

Red Dot in German

International

12

2017.10

2017 Red Dot Award

Huang,Wei-Yu Tsai,Chuen-Ru Huang,Feng-Ying

Red Dot in German

International

13

2017.05

2017 ADC Awards

Typography / Posters

Wu,Cheng-Yu Huang,Sheng-Syuan

NYADC

International

14

2017.05

2017 ADC Awards

Illustration / Posters

Wu,Cheng-Yu Huang,Sheng-Syuan

NYADC

International

15

2016.11

Taiwan Package Design Association

Jian,Yi-Jen

Chen,Pin-Yuan

Wang,Shin-Ying

Ye,Han-Shiang

ASPaC

International

16

2016.11

Taiwan Package Design Association

Jiang,Jia-Rung

Su,Chiau-Yu

Su,Yun-Yu

Lin,YaSheng

Su,Shiang-Ni

Shiau,Jie-Yun

ASPaC

International

17

2016.10

2016 Red Dot Award

-Best of the best

Chen,Jia-Leng Tsung,Yu-Ting

Jou,Yi-Rou

Huang,Jian-Ye

Tsai,Ya-Shin

Red Dot in German

International

18

2016.10

2016 Red Dot Award

Huang,Sheng-Shiuan

Wu,Cheng-Yu Wang,Tze-Yu

Lai,You-Ting

Li,Ji-Shian

Tang,Yun-Chiau

Red Dot in German

International

19

2016.10

2016 Red Dot Award

Yang,Shiuan-Yu Jang,Chiau-Yu Chen,Tz-Jen

Hu,Ke-Chiang

Red Dot in German

International

20

2016.10

2016 Red Dot Award

Liou,Ching-Wei

Red Dot in German

International

21

2016.10

2016 Red Dot Award

Lin,Tz-Hao

Ye,Han-Shiang Jang,Shau-Fu Chen,Wei-Da Tsai,Ming-Tze

Red Dot in German

International

22

2016.10

2016 Red Dot Award

Lin,Yu-Ching

Kang,Ya-Chin

Chen,Yan

Li,Yu-Shan

Chiou,Tz-En

Lin,Yu-Tsz Huang,Jeng-Yue

Red Dot in German

International

23

2016.10

2016 Red Dot Award

Jau,Man

Red Dot in German

International

24

2016.10

2016 Red Dot Award

Shie,Jing-Wen

Red Dot in German

International

25

2016.10

2016 Red Dot Award

Lin,Yu-Ching

Kang,Ya-Chin

Chen,Yan

Li,Yu-Shan

Chiou,Tz-En

Lin,Yu-Tsz Huang,Jeng-Yue

Red Dot in German

International

26

2016.10

2016 Red Dot Award

Jau,Man

Red Dot in German

International

27

2016.10

2016 Red Dot Award

Shie,Jing-Wen

Red Dot in German

International

28

2016.10

2016 Red Dot Award

Liau,Yun-Jiuan Yang,Yi-Ping

Dung,Nai-Chi

Jiang,Pei-Chi

Lin,Jung-Yan

Wu,Shiau-Ching

Lin,Wan-Ting

Red Dot in German

International

29

2016.10

2016 Red Dot Award

Jiang,Tsz-Rung Huang,Ying-Tsz Ou,Yung-Kai

Red Dot in German

International

30

2015.10

2015 Red Dot Award

-Best of the best

Chen,Ting-Yu

Red Dot in German

International

31

2015.10

2015 Red Dot Award

-Best of the best

Huang,Hung-Ying

Red Dot in German

International

32

2015.10

2015 Red Dot Award

-Best of the best

Chen,Chiau-Rung

Wang,Li-Wen

Huang,Hung-Ying Chen,Ting-Yu

Liou,Ang-Yun

Red Dot in German

International

33

2015.10

2015 Red Dot Award

Li,Ting-Shiuan

Liou,Jie-Yu

Liang,Ruei-Lan

Wu,Yu-Ting

Jou,You-Jen

Red Dot in German

International

34

2015.10

2015 Red Dot Award

Shen,Ting-Ju

Tsau,Rung

Jian,Ying-Shiun

Lin,Tzu-Hsuan

Jang,Ya-Min

He,Tz-Yu

Tzeng,Sheng-Ping

Red Dot in German

International

35

2015.10

2015 Red Dot Award

Chen,Yi-Jen

Red Dot in German

International

36

2015.10

2015 Red Dot Award

Liou,Ching-Wei

Red Dot in German

International

37

2015.10

2015 Red Dot Award

Ke,Jium-Yang Wu,Chian

Chen,Chi-Ya

Yang,Tz-Han

YIn,Bo-Wen

Red Dot in German

International

38

2015.10

2015 Red Dot Award

LIN,Yu-Jing

Chiou,Yi-Min

Hou,Jhih-Yi

Wu,Jium-Yi

Red Dot in German

International

39

2015.10

2015 Red Dot Award

Li,Sih-Ying

Red Dot in German

International

40

2015.10

2015 Red Dot Award

Liau,Yi-Ting

Red Dot in German

International

41

2015.09

2015 JIA Illustration Award

–Grand Prix

Liou,Ching-Wei

Japan

International

42

2014.11

2014 The international Biennale of poster in Mexico –Final list

Lin, Tzu-Hsuan

Mexico

International

43

2014.11

2014 The International Biennale of poster in Mexico –Bronze

Wang,Ling-Yu

Mexico

International

44

2014.11

2014 G-Mark: Good Design Award –Final list

Chang, Ya-Ting

Lin, Yi-Li
Lin, Wei-Ju

Japan

International

45

2014.11

2014 G-Mark:Good Design Award –Final list

Lin, Lee-Wa

Chiu, Ya-Chi

Chang, Cheng-En Chen, Yan-Ting

Huang, Yan-Yu

Japan

International

46

2014.10

2014 Red Dot Award

-Best of the best

Wang, Ling-Yu

Red Dot in German

International

47

2014.10

2014 Red Dot Award

-Best of the best

Chen, Ping-Chen

Yang, Shun-Ming

Kuo, Ching-I

Liao, Wei-Ting

Red Dot in German

International

48

2014.10

2014 Red Dot Award

-Best of the best

Chen, Ting-Yu

Lin, Yi-Hsuan

Wu, Yu-Ting

Chou, Pei-Hsuan

Red Dot in German

International

49

2014.10

2014 Red Dot Award

-Best of the best

Liou, Jie-Yu

Red Dot in German

International

50

2014.10

2014 Red Dot Award

Chen, Ping-Chen

Yang, Shun-Ming

Kuo, Ching-I

Liao, Wei-Ting

Red Dot in German

International

51

2014.10

2014 Red Dot Award

Chen, Ping-Chen

Yang, Shun-Ming

Red Dot in German

International

52

2014.10

2014 Red Dot Award

Liou, Jie-Yu

Chou,You-Chen

Red Dot in German

International

53

2014.10

2014 Red Dot Award

Yin, Bo-Wen

Red Dot in German

International

54

2014.10

2014 Red Dot Award

Lin, Tzu-Hsuan

Red Dot in German

International

55

2014.10

2014 Red Dot Award

Chih-Yen, Chiu

Chia-Jung, Chang Yuan, Cheng

Red Dot in German

International

56

2014.10

2014 Red Dot Award

Chang, Ya-Ting

Tsao, Jung

Wang, Ting-An

Wang, Yi-Ping

Red Dot in German

International

57

2014.10

2014 Red Dot Award

Liou, Ching-Wei

Red Dot in German

International

58

2013.11

2013 The 14th Platinum Originality National University Students Graphic Design Competition

Chen, Ping-Chen

Yang, Shun-Ming

China

International

59

2013.10

2013 Red Dot Award

Chen, Ping-Chen

Yang, Shun-Ming

Red Dot in German

International

60

2013.10

2013 Red Dot Award

Lin, Meng-Pei

Zeng, Yi-Chun

Shao, Shu-Wen

Ho, Yu-Kun

Lin, Jia-Yan

Red Dot in German

International

61

2013.10

2013 Red Dot Award

Huang, Ya-Li

Chen, Syue-Ru

Chung, Yu-Chi

Ku, Tien-Yuan

Wu, Chia-Hsuan

Sun, Yu-Shu

Red Dot in German

International

62

2013.10

2013 Red Dot Award

Huang, Ya-Li

Chen, Syue-Ru

Chung, Yu-Chi

Ku, Tien-Yuan

Wu, Chia-Hsuan

Sun, Yu-Shu

Red Dot in German

International

63

2013.10

2013 Red Dot Award

- Best of the best

Wei, Mi-Na

Chiu, Ching-Chia

Red Dot in German

International

64

2013.10

2013 Red Dot Award

Lin, Lee-Wa

Chiu, Ya-Chi

Chang, Cheng-En

Chen, Yan-Ting

Huang, Yan-Yu

Red Dot in German

International

65

2013.10

2013 Red Dot Award

- Best of the best

Lin, Lee-Wa

Chiu, Ya-Chi

Chang, Cheng-En Chen, Yan-Ting

Huang, Yan-Yu

Red Dot in German

International

66

2013.04

iF Concept Design Award- Top 100

Chiu, Yi-Ming

Red Dot in German

International

67

2012.10

2012 Red Dot Award

Yeh, Tai-Ling

Mei, Ssu-Ting

Huang, Ya-Han

Red Dot in German

International

68

2012.10

2012 Red Dot Award

Yang, Ching-Ping

Red Dot in German

International

69

2011.08

2011 Red Dot Award

- Best of the best

Su, Chao-An

Lin, Yu-Ling

Lai, Hsiang-Yi

Chen, Yi-Ling

Red Dot in German

International

70

2011.08

2011 Red Dot Award

Wu Ting-Hsuan

Shen, Yi-Ni

Hsieh, Wei-Kuo

Ku, Chin-Sheng

Red Dot in German

International

71

2010.08

2010 Red Dot Award

Wu, Ting-Hsuan

Red Dot in German

International

72

2008.12

Malaysia Santavana Forest Hermitage logo competition

Wu, Xiao-lin

Santavana Forest Hermitage

International

73

2008.11

China International Commercial Design Award

Hou, Chun-Chun

China

International

74

2006.11

China International Commercial Design Award

Hou, Chun-Chun

China

International

75

2006.11

China Design Award (Logo)

Hou, Chun-Chun

China

International

76

2006.11

East China Design Award

Hou, Chun-Chun

China

International

77

2006.09

3rd Award, Asia International Art and Design established 20 years exhibition

Hou, Chun-Chun

Asia

International

78

2006.05

East China Design Award

Hou, Chun-Chun

China

International

79

2005.12

China Design Award (Logo)

Hou, Chun-Chun

China

International

80

2005.01

East China Design Award

Hou, Chun-Chun

China

International

81

2004.01

China International Commercial Design Award

Hou, Chun-Chun

China

International